Brzuchomania

Zajęcia ukierunkowane na globalne wzmocnienie mięśni brzucha. Jest to trening średniej intensywności, który ma na celu odpowiednie wzmocnienie oraz ukształtowanie mięśni brzucha.