Płaski Brzuch – zajęcia ukierunkowane na globalne wzmocnienie mięśni brzucha.
Jest to trening średniej intensywności, który ma na celu odpowiednie wzmocnienie oraz ukształtowanie mięśni brzucha.